header

Zasedání výběrové komise - hodnocení projektů z 3. výzvy PRV

Dne 21.7.2020 zasedala Výběrová komise MAS České středohoří, aby ohodnotila přijaté projekty ve 3. výzvě PRV. Seznam vybraných žádostí - zde