header

Ukončeno hodnocení FNaP - 13. výzva IROP MAS České středohoří

Dne 15.9.2020 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FNaP) u projektů přijatých ve 13. výzvě - Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel. Dne 6.10.2020 se uskuteční zasedání výběrové komise, kde proběhne věcné hodnocení předložených projektů. Více zde