header

Příprava Strategie CLLD 2021 - 2027

Informace k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS České středohoří, z.s. naleznete zde