header

Strategie CLLD MAS České středohoří

Na odkazu zde naleznete Koncepční část Strategie CLLD MAS České středohoří na období 2021-2027, která byla schválena Valnou hromadou dne 15.6.2021.