header

Výběr projektů z výzvy č. 2021/1 "Podpora komunitního života na venkově v území MAS České středohoří"

Dne 30.9.2021 zasedala Výběrová komise MAS České středohoří, aby ohodnotila přijaté žádosti o dotaci ve výzvě č. 2021/1. Dne 5.10.2021 proběhlo schválení žádostí Správní radou MAS České středohoří. Seznam schválených projektů - zde