header

Výběr projektů z 6. výzvy PRV

Dne 5.5.2022 zasedala Výběrová komise MAS České středohoří, aby ohodnotila přijaté žádosti v 6. výzvě PRV. Dne 10.5.2022 proběhl výběr žádostí Správní radou MAS České středohoří. Seznam vybraných/nevybraných žádostí zde