MAS na Zahradě Čech 2017

Krajské sdružení Místních akčních skupin Ústeckého kraje, Program rozvoje venkova a Celostátní síť pro venkov se prezentují na výstavě Zahrada Čech 2017 v Litoměřicích 15. - 23.9. v pavilonu A, denně v době od 9,00 do 17,00 hodin. Zveme všechny zájemce k návštěvě našeho stánku, kde se dozvíte informace o Programu rozvoje venkova a naplňovaní strategií jednotlivých MAS v Ústeckém kraji. V rámci prezentace budou nabízeny i vybrané regionální potraviny. Každý den se o vás na stánku postarají zástupci jedné MAS.

15.9. MAS Cínovecko

16.9. MAS Naděje

17.9. MAS Serviso

18.9. MAS Český sever

19.9. MAS Vladař

20.9. MAS Labské skály

21.9. MAS Podřipsko

22.9. MAS Severozápadní Krušnohoří

23.9. MAS České středohoří

MAS pohled ZČ