header

MAS a Město Litoměřice realizují projekt Místní akční plán ORP Litoměřice

Projekt se týká rozvoje vzdělávání v území ORP Litoměřice do roku 2023, více naleznete na webových stránkách http://maplitomericko.cz/.