header

Možnosti čerpání dotací 2014+

Navržená a zatím neschválení Strategie rozvoje území umožňuje čerpat prostředky na opatření uvedená v příloze.OPATŘENÍ_CLLD_2014-20.pdf