Podpora komunitního života

Výzva č. 2021/1

VZOR - Žádosti o změnu

Seznam schválených projektů

Seznam přijatých žádostí

Pozvánka na zasedání výběrové komise

 

Výzva č. 2021/1 - Podpora komunitního života na venkově v území MAS České středohoří

Harmonogram výzvy

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

VZOR - Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu

 

Příloha č. 1 - Žádost o podporu

Příloha č. 2 - Popis projektu - závazný vzor

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet akce

Logo Ústecký kraj

Logo MAS České středohoří

Počet obyvatel v obcích k 1.1.2021

SCLLD MAS České středohoří

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

 

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

 

VZOR - Smlouva o poskytnutí dotace