header

MAS České středohoří, z.s. byla založena 21.7.2006. Místní akční skupina je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER, která je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

 

Aktuálně:

Ústecké MASky poslaly 100 tisíc korun obci Stebno postižené tornádem… musíme si pomáhat!

Krajské sdružení Místních akčních skupin Ústeckého kraje poslalo dar ve výši 100 000 Kč obci STEBNO na Lounsku, která byla minulý týden postižena živelnou pohromou - tornádem.

Živel napáchal sice menší škody než na jižní Moravě a nevyžádal si zranění, přesto obyvatelé Stebna na Lounsku přišli během chvíle doslova o střechu nad hlavou. Krajské sdružení Národní sítě MAS v Ústeckém kraji chce tímto darem cíleně, jasně a napřímo pomoci obci Stebno, které je součástí jedné z ústeckých místních akčních skupin - MAS VLADAŘ. Ta také působí aktivně v současné době v území a nabízí informačně poradenskou službu ohledně možností pomoci pro lidi zasažené živelnou pohromou. Více info www.vladar.cz

Sdružení Národní sítě MAS v Ústeckém kraji sdružuje: MAS Cínovecko, o.p.s. /MAS Český sever, z.s. /MAS České středohoří, z.s. /MAS Labské skály, z.s. /MAS Naděje o.p.s. /MAS Podřipsko, z.s. /MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. /MAS Vladař o.p.s. a Serviso, o.p.s.

Ústecké Masky tak vyjádřily alespoň touto formou potřebu vzájemné solidarity a pomoci – prostě musíme si pomáhat!