header

MAS České středohoří, z.s. byla založena 21.7.2006. Místní akční skupina je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER, která je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

 

Aktuálně:

Zasedání výběrové komise - hodnocení projektů z 3. výzvy PRV

Dne 21.7.2020 zasedala Výběrová komise MAS České středohoří, aby ohodnotila přijaté projekty ve 3. výzvě PRV. Seznam vybraných žádostí - zde

Pozvánka na 24. Valnou hromadu

Zveme vás na 24. Valnou hromadu našeho spolkupozvánka_6_19.pdf