header

MAS České středohoří, z.s. byla založena 21.7.2006. Místní akční skupina je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER, která je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

 

Aktuálně:

Ukončen příjem žádostí do výzvy č. 2022/1 "Podpora komunitního života na venkově v území MAS České středohoří"

Dne 28.7.2022 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu do výzvy "Podpora komunitního života na venkově v území MAS České středohoří". Seznam přijatých žádostí ZDE. Nyní proběhne hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a dne 30.8.2022 proběhne věcné hodnocení, které provádí výběrová komise MAS České středohoří. Seznam schválených žádostí o podporu bude zveřejněn do 9.9.2022.

Výběr projektů z 6. výzvy PRV

Dne 5.5.2022 zasedala Výběrová komise MAS České středohoří, aby ohodnotila přijaté žádosti v 6. výzvě PRV. Dne 10.5.2022 proběhl výběr žádostí Správní radou MAS České středohoří. Seznam vybraných/nevybraných žádostí zde

Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji

V roce 2022 bude vyhlášena výzva projektu Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. Projekt bude financován v rámci Operačního programu životní prostředí 2021-2027.   

Ústecký kraj aktuálně připravuje výzvu pro občany Ústeckého kraje. Výzva bude zaměřena na nízkopříjmové domácnosti, které mohou získat podporu až do výše 95 % způsobilých výdajů. Ostatní domácnosti, které podmínku nízkopříjmovosti nesplňují, mohou o podporu na výměnu kotle žádat v rámci projektu Nová zelená úsporám.                                                       

Další podmínky a informace naleznete ZDE

IROP TOUR - Centrum představuje IROP 2021-2027

Centrum pro regionální rozvoj České republiky představí aktuální informace k IROP 2021-2027.

50 setkání po celé ČR a i v ÚSTECKÉM KRAJI

  • Děčín - 2. května 2022 od 9 hodin
  • Most - 5. května 2022 od 9 hodin
  • Chomutov - 10. května 2022 od 9 hodin
  • Ústí nad Labem - 13. května 2022 od 9 hodin

Na akci je nutné se registrovat a bližší informace naleznete ZDE

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022

Dotační program Ústeckého kraje

Příjem žádostí: 13. dubna - 13. června 2022

Program je určený pro obce do 5 000 obyvatel na území Ústeckého kraje

Minimální výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč

Uznatelnými náklady jsou pouze náklady na služby vedoucí k vypracování odborné dokumentace:

  • Energetického auditu
  • Projektové dokumentace
  • Hydrogeologického průzkumu (posudek)
  • Geologický průzkum
  • Odborné studie (např. územní, technické, regulační)
  • Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů

Leták zde            Dotační program zde