header

MAS České středohoří, z.s. byla založena 21.7.2006. Místní akční skupina je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER, která je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

 

Aktuálně:

Výběr projektů ze 4. výzvy PRV

Dne 11.5.2021 zasedala Výběrová komise MAS České středohoří, aby ohodnotila přijaté žádosti              ve 4. výzvě PRV. Dne 13.5.2021 proběhl výběr žádostí Správní radou MAS České středohoří. Seznam vybraných/nevybraných žádostí - zde

Vyhlášení 4. výzvy PRV

Dne 1.3.2021 bude vyhlášena výzva č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova. Seminář k výzvě se uskuteční 10.3.2021 od 9 hodin. Více informací zde